Матэрыялы рубрыкі «Літаратурная старонка»

Літаратурная старонка

Марыя ШАКУН

РУЧЭЙ

Бяжыць, спяшаецца ручэй,

Такі маленькі і празрысты,

Каб напаіць усіх хутчэй

Сваёй вадзіцай светлай, чыстай. Чытаць далей »

Літаратурная старонка

ЕСТЬ БОГА НАМ ЗА ЧТО БЛАГОДАРИТЬ

Есть Бога нам за что благодарить:

За истины, что Им были дарованы –

Любви и веры золотую нить,

Чем мы однажды были очарованы!

Чытаць далей »

Літаратурная старонка

Міхась Курыла

Я  ВЕРНУЛСЯ

Я вернулся ливнем звездопада,

Каплей дождевой упал в траву…

Может быть, тебе это не надо,

Я тобой по-прежнему живу.
Чытаць далей »

Літаратурная старонка

Марыя Шакун

НАД РАДЗІМАЙ МАЁЙ

Над Радзімай маёй бела-русаю

Неба чыстае, сонейка светлае,

Ганаруся табой і любуюся

Прыгажосцю тваёй непрыкметнаю. Чытаць далей »

Літаратурная старонка

Міхась Курыла

Гукалі

гусі

лета

На кінутым пакосе –

Чырвонаю манетай

Упала з высяў восень.

Яна якраз паспела

Апошняй вішняй спелай,

Стажкамі сенажаці,

Што ўздоўж шашы ляжаць; Чытаць далей »

Літаратурная старонка

Міхась Курыла

 

ЖИЗНЬ ТАК УСТРОЕНА

 

Спешите жить и наслаждаться

Любовью к милым мелочам,

Спешите быть – а не казаться,

И не рубите сгоряча!..

Не потоните в подозрениях,

Не нарушайте ритм и шаг,

Делитесь светлым настроением,

Чем и питается Душа!..

Жизнь так устроена – все мудро:

Сиянье звезд, тепло луча…

Пусть будет добрым ваше утро,

Приятным, даже в мелочах!..

Из них – как из звенящих звеньев –

Вся цепь событий скреплена.

Отбросьте лишние сомненья,

Жизнь в целом радости полна!..

Пусть мелкий дождь стучит по крыше,

Пусть напугал он голубей –

Все, что дано – дано нам Свыше,

Давно прописано в судьбе.

 

 

Яўген Зялкоўскі

 

ПАД МІРНЫМ НЕБАМ

 

Я цешуся сваёй старонкай –

І жаўруковай, і буслінай,

Я радуюся песні звонкай

Перадсвітальнай салаўінай.

 

Бары пушчанскія, дубровы

Падораць восень залатую…

А песні шлюбныя зубровы

У казку клічуць нас лясную.

 

Пад родным небам жыць прыемна,

Грымоты вабяць, бліскавіцы…

Хто іх пужаецца – дарэмна,

Яны не ворагаў байніцы.

 

І зоркі родныя нам тыя,

Што так мігцяць над галавою.

І для ўсіх нас яны святыя –

Народжан кожны пад сваёю.

 

Любіць Радзіму тут вучыўся

І заляцаўся да дзяўчыны…

Той слаўны край, дзе нарадзіўся,

Тут сэрцу мілыя мясціны.

 

Валянціна Гіруць-Русакевіч

 

СЛЯДЫ-РАДОЧКІ

 

Нібы сляды па першапутку,

Парыпваючы ледзьве чутна,

Па белым аркушы паперы

Прабег радочак самы першы.

За ім яшчэ нашэпча сэрца –

Радочкаў ланцужок не рвецца,

Вядомых думкаю, душою…

Усявышні, дзякуй за такое

Зямное ўзвышанае шчасце –

Душу адкрыць так смела насцеж

І гаварыць на мове сэрца.

За веру, што ўжо не сатрэцца,

Што нешта ўсё ж змагу пакінуць,

Што між віхур жыцця не згінуць

Між іншых і мае слядочкі –

На белым аркушы радочкі.

 

 

Ірына Жытарук 

 

*    *    *

 

Сегодня мы к родным своим спешим,

Они нас солнцем теплым привечают,

А мы молчим, лишь сердцем говорим

С их душами, которые встречают.

 

Встав тихо на колени у креста,

Могильный холмик гладим мы руками,

И просим все прощенья у Христа.

За что, порой не знаем сами…

 

И полон Храм, и зажжены все свечи,

И рядом те, кого уж с нами нет.

Объединились вместе миг и вечность,

Чтоб наши души защитить от бед.

 

 

Аляксандр Грынкін

 

БАБУШКА

 

На огне заворчала кастрюля,

Выпуская из чрева парок,

И седая, как память, бабуля

Бросит что-то в крутой кипяток.

 

Вновь наполнится комната детством,

И в печи вновь дровишки трещат,

Вновь пленен сокровенным наследством,

Вновь – изба, чугуны и ухват.

 

Кружку бабушка ставит большую

С пенным, теплым, парным молоком.

И его я тот час же смакую,

Заедая ржаным лапуном.

 

Нет давно уже доброй бабули…

Отомкнуть в наше детство замок

Может просто с водою кастрюля

И кудрявый белесый парок.

 

Зінаіда Гасціловіч

 

САМ СЕБЕ

СУДЬБУ ВЫБИРАЙ

 

Мы стареем – светлеют души…

Облака, словно белый туман.

Ты послушай, себя послушай,

Разберись: где любовь, где обман.

 

Где слова, будто сладкая льстица,

А глаза, как заоблачный Рай…

В жизни всякое может случиться,

Сам себе судьбу выбирай.

 

По начертанной Богом дороге

Ты уверенным шагом иди.

Не проси слишком много у Бога,

Отдавать научись по пути.

 

И тогда… Да случится чудо!

И на землю опустится Рай.

А мечта твоя явью будет!

Сам себе судьбу выбирай.

 

 

Аляксандр Кулак

 

*    *    *

Не зарубцуе час вайны Айчыннай раны.

Крывёй заліта зноў была зямля.

Раслі магілаў незлічоныя курганы,

І немым голасам крычала цішыня.

 

Пад гул гармат, пад выбухі і скрыгат

Ішоў да Перамогі мой народ.

Гатовы быў жыццё аддаць Айчыне,

Не распаўзлася каб “чума”

далей на ўсход.

 

У бой ішлі за веру, за Радзіму.

Загінуў кожны трэці беларус.

У нашых сэрцах Брэст,

жахлівы лёс Хатыні…

І партызанскі небывалы рух.

 

Зямля гарэла пад фашысцкім катам,

Страляла ўсё – дубровы, камяні…

Бо на змаганне з ворагам праклятым

Паўсталі ўсе – дарослы і малы.

 

І вось настаў, настаў час вызвалення!

Той летні дзень запомнім назаўжды.

Прыйшоў канец

усім жахам і мучэнням –

Па плошчы Мінска крочаць змагары.

 

…Гарыць агонь ля абеліска вечны,

Гучыць набатам суха метраном.

У такт яму і нашы б’юцца сэрцы –

З падзякай ім, што ў міры мы жывём.

 

 

Надзея Агіевіч

 

ПАМЯТИ ДЕДА

 

Я не знала деда своего –

В том бою он не поднялся больше,

Навсегда остался прах его

В незнакомой и далекой Польше…

 

Дед тогда был молод и силен,

Он тогда еще и не был дедом,

Но в огонь был брошен батальон,

Чтоб на миг приблизилась победа.

 

А в родной советской стороне

Ждали так его жена и дети!..

Только пули-дуры на войне

Не щадили никого на свете.

 

На полях, разорванных войной,

Заросли давно уже воронки.

Мы храним, как талисман святой,

Три письма… да эту похоронку…

 

Дед с портрета смотрит на меня –

Как они с отцом моим похожи!

Неизменна разница одна –

Дед всегда останется моложе…

 

А когда весенний месяц май

Празднует Великую Победу,

У подножья Вечного огня

Низко, в пояс, кланяюсь я деду.

 

 

Ганна Канановіч

 

НАШЧАДКУ

 

Адабрала вайна ў цемры ночы жыццё,

І не вернеш назад, хоць заві – не заві…

Калі я не жыву, сціхла сэрца маё,

Значыць, ты за мяне пражыві.

 

Зберажы сінь нябёсаў і сонечны свет,

Звон крыніцы і клёкат бусла,

Пабудуй мірны дом, дзе не будзе больш бед,

Куды б сцежка жыцця ні вяла.

 

Ты рупліва працуй за сябе, за мяне

На зямлі нашых дзедаў, бацькоў.

І каханне жыццё тваё хай не міне,

Хай красуе навокал любоў.

 

Ты сыночка ўзгадуй (я ўжо не змагу),

Каб у шчасці, у радасці рос.

Я малітваю шчырай твой дом зберагу,

Каб не ведалі болей вы слёз.

 

Боль вайны, здзек і страх я з сабой забяру,

Каб не бачылі смерці вы ў вочы.

Ты жыві… Я душою сагрэцца змагу,

Калі дні будуць мірнымі й ночы.

 

 

Галіна Марцінкевіч

 

НА ИСХОДЕ ДНЯ

 

Нарядилась в вечерний бархат

Тучка синяя на закате.

Золоченою рюшей яркой

Оторочен край ее платья.

 

Раздарив всем тепло и нежность,

Там, за тучкою, солнце усталое

Золотые реснички смежив,

Расплескало зарево алое.

 

Вдалеке пастэль и сиреневость,

Будто кисти мазок неточный.

Скоро милую сердцу живопись

Скроет плащ фиолетовый ночи.

 

Вот уж сумерки взмахом крыла

Птицы серой плывут украдкою.

Окровенная истина дня

Станет вечера тайной загадкою.

 

Утомленного дня покой

Ночь ласкает прохладою свежей.

И, умыт благодатной росой,

Завтра явится с новой надеждой.

 

 

Наталля Жызнеўская

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

 

Неизвестный солдат, ты лежишь в тишине…

Много лет пронеслось от той битвы,

Когда пули прошили все тело тебе,

И погиб ты тогда со словами молитвы.

 

Слабым голосом губы шептали слова,

Обращенные к Богу, и в тихой надежде,

Что вернешься домой, дорогая жена

Встретит снова тебя у калитки, как прежде.

 

Обнимая ее, тихо в дом ты войдешь,

И детишки прильнут к тебе с нежной любовью,

Что возьмешь ты гармонь и им песню споешь…

Только тело твое истекало все кровью…

 

Неизвестный солдат, ты лежишь в тишине.

Над могилою тихо березка склонилась.

И в молчании скорбном и горьком под ней

На коленях вдова у могилы молилась…

Літаратурная старонка

Аксана Мітрошчанкава

*   *   *

Подниму с земли я лист кленовый,

В нем пути-дороги – как на картах.

Выпадает  нынче туз червовый:

Ждет меня беда в ближайших ярдах.

Я на карты зла держать не буду,

Я сплету из нитей паутину. Чытаць далей »

Літаратурная старонка

Міхась Курыла

 

Снег

 

Снег летает и тает,

Не касаясь глубин.

Снег и тот понимает,

Что останусь один,

Как светло твоих окон,

Как листва в колее…

День тобою заполнен,

Ночь в моей голове.

Не найду я ответа

На вопросы свои.

За зимой придет лето,

Прилетят соловьи…

И напишет сценарий

Автор. Правда, иной.

Да сюжет будет старый,

И герой не родной:

Только снег чистый стает –

У людей так бывает:

Обрывается связь.

Чытаць далей »

Літаратурная старонка

Галіна Марцінкевіч

Музыка жизни

 

Жизнь то «форте», то «пиано»

Чередует невзначай,

Мчится призрачным обманом…

Скрыт, невидим за туманом,

Где-то там дороги край… Чытаць далей »

Вiнаградар з душой паэта

Аляксандр Пятровіч Грынкін ­– чалавек незвычайны. Паэт і вінаградар, ён ужо 22 гады жыве ў нашым раёне і займаецца справай, якую палюбіў з дзяцінства – садаводствам. У вёсцы Монькі, што пад Ракавам, раскінуліся сад з агародам, дзе на зямлі растуць зялёныя культуры для меню многіх мінскіх рэстаранаў (усемагчымыя салаты-шпінаты і гэтак далей), а над імі шапацяць лістотай сартавыя грушы і яблыні, ды пляцецца буйны вінаград…

Любоў да працы на зямлі перадалася Аляксандру Пятровічу ад дзядулі – ураджэнца Віцебскай зямлі. Аднойчы А. П. Грынкіна лёс звёў са старшынёй саўгаса “Праца”, які прапанаваў развітацца з папярэдняй прафесіяй і пайсці да яго бортнікам. Аляксандр Грынкін імгненна “загарэўся” гэтай перспектывай, толькі папрасіў, каб заработная плата была захавана на ранейшым узроўні: трэба было карміць сям’ю. Згоды дасягнулі, і мужчына з вялікай ахвотай прыступіў да новых абавязкаў. Чытаць далей »

Героi кнiгi – нашы землякi

“За край бацькоўскі, за Радзіму”, – так будзе называцца кніга Юліяна Высоцкага, выпуск якой сёлета запланаваны ў выдавецтве “Звязда”. Асноўны змест дакументальных аповесцей, якія ўвайшлі ў выданне – вайна. Большасць герояў кнігі – нашы землякі, ураджэнцы Міншчыны.

На Валожыншчыне часта ўспамінаюць генерала Савецкай Арміі – М. Ф. Букштыновіча. У гады Вялікай Айчыннай вайны Міхаіл Фаміч быў начальнікам штаба 3-й Ударнай арміі, якая штурмавала рэйхстаг і ўзняла над ім Сцяг Перамогі (аповесць “Генерал з вёскі Жомайдзь”). Чытаць далей »

*    *    *

Мова маці, мова бацькі,

Мова цёткі, мова дзяцькі,

Мова бабкі, мова дзеда,

Мова брата і суседа,

І сясцёр, аднавяскоўцаў,

І дзяўчат, і дужых

хлопцаў,

І яшчэ людзей шматлікіх

З вёсак, з гарадоў вялікіх. Чытаць далей »

Прапаноўваем увазе чытачоў новыя вершы паэта з Валожына Міхася КУРЫЛЫ

НЕ  ОСТЫНЕТ  ПАМЯТЬ.

Не вправе мы предать забвению

Историю лихих военных лет,

Не вправе оскорбить сомнением

Всю радость, кровью купленных побед! Чытаць далей »

Наше сокровище…

Она шагала по мощёной камнями дорожке парка, освещённого не то взошедшей луной, не то редкими фонарями. Она шла не одна. В такт её шагов двигалась, скользила,  пробиваясь сквозь редкий свет, тень. Девушка постоянно оборачивалась, иногда пыталась убежать от преследующей её тени, которая представлялась ей дикой огромной кошкой со вздыбившейся чёрной шерстью. Чытаць далей »

Валянціна Гіруць-Русакевіч

 

*    *    *

Белае поле зярняткамі літар

Ізноў засяваць мне выпала

І апрацоўваць рытмамі, рыфмамі,

Каб словы-калоссі выспелі

Гукамі роднай такое мовы,

Спрадвеку дадзенай Богам!

І каб не ссушыла нядоля ніколі

Зернейкі Слова святога. Чытаць далей »

Дар’я Гедроіць

*   *   *

Небо рассыпалось искрами звезд.

Луна, отражаясь в морских

переливах,

Чуть слышно на землю бросает

ночь…

И медленно тает в глубоких

заливах. Чытаць далей »


приёмная главного редактора

 • Новости БелТА

 • Погода в Воложине

  Погода в Воложине
  Информация сайта pogoda.by
 • Праздники

 • Гороскопы

  Loading...
 • Свежие записи


 •    
  Powered by WordPress | Compare Best Sprint Phone Deals Online. | Thanks to Credit Card Deals, Best CD Rates and Sell cars