Літаратурная старонка

Культура

Марыя Шакун

 

МУДРЫ  ВОСТРАЎ

 

Жанчына – востраў,

                 Мужчына – карабель

 

Востраў заўсёды чакае,

Калі з далёкіх дарог

Яго карабель прыплывае

У порт свой, на родны парог.

 

І караблі імкнуцца

Хутчэй свае справы ўправіць

І ў родную гавань вярнуцца,

Дзе іх заўсёды чакаюць.

 

Але нейкі час праходзіць,

І зноў караблю патрэбна

Парадак на моры наводзіць,

Даследаваць новыя землі.

 

Ды востраў з крыўдай спытае:

— Куды зноў паспеў сабрацца?

Тады карабель адплывае,

Каб больш сюды не вяртацца…

 

Калі ж ён рашыць застацца,

То будзе марнець і чахнуць,

Іржой пакрывацца, цінай

І стане зусім разбурацца.

 

А мудры востраў прамовіць:

— Плыві, я цябе адпускаю,

Плыві, рабі свае справы

І ведай, што я чакаю.

 

І парус напоўніцца ветрам,

Пачне карабель спяшацца,

Каб зноў і зноў на свой востраў

Вяртацца, вяртацца, вяртацца.

  

 

Наталля  Жызнеўская

МОЯ  ДУША

 

Ты пой, моя душа, еще десятки лет

Назло недугам всем и невезеньям.

И, напевая под гитару свой куплет,

К несчастьям относись с презреньем.

Люби, моя душа, в любые времена,

Пускай виски покрылись сединою…

Не страшно, что ночами нету сна,

Представь, что  бродишь под луною.

Живи, моя душа, наперекор судьбе,

Забудь, что там внутри тебе болело.

Нельзя, поверь,  совсем стареть тебе,

Стареет вовсе не душа, а тело.

И веру, я прошу тебя, не потеряй,

Без веры жить нам невозможно.

Ты пой, люби, живи и… просто знай,

Что многое, пока живем, нам можно.

 

 

 

Ірына Жытарук

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

 

Наш Млечный путь проходит по земле,

Он то туман, то дымка океана.

И мы бредем в холодной душной мгле,

Потерянные пленики обмана.

Наказаны сошествием с небес,

Прощенные в святое воскресенье,

Идем, порой судьбе наперерез,

Не замечаем истину спасенья.

Найдем ли мы дорогу в небеса,

Не проглядев в тумане указатели,

Услышим ли любимых голоса

И обретем ли счастье?!

Обязательно!

Слова прощенья вдруг сорвались  с уст,

О том, что я дождаться не сумела,

О том, что дом мой очень пуст,

Что счастья нет, которого хотела.

Прощение потерь и неудач,

как монолог,

Как исповедь пред Богом,

Попытка жизни подвести итог,

Как на суде небесном, самом строгом.

 

 

Надзея Агіевіч

ЗИМНИЕ  СТРАДАНИЯ

 

Замели пути-дорожки

Белые снега.

Погляжу я за окошко –

Все метет пурга.

 

Разгулялась не на шутку

Вьюга-кутерьма,

Завывает в трубах жутко,

Холодит дома.

 

Только что-то не сидится

Возле печки мне,

Не боюсь я заблудиться

В этой кутерьме.

 

У околицы дружочек

Ждет в условный час,

И мороз зимы колючей

Не пугает нас.

 

Что зима, коль жарки губы,

Сердце горячо!

Если милый крепко любит –

Стужа нипочем!

 

Мне от ласк его горячих

И в мороз тепло.

Не беда, что счастье наше

К нам зимой пришло.

 

Галіна Марцінкевіч

ШЧАСЦЯ  НІЦЬ

 

У жыцці як разабрацца,

Усякі момант расцаніць?

Процьма спраў і крохі шчасця…

Радасць, боль, узлёт, напасці –

Усё ў адну сплялося ніць.

 

Хаця, шчасце – ужо тое,

Што ты ёсць у нас, жыццё!

Дарагое, залатое,

Бо, на жаль, адно зямное,

Хуткаплыннае такое…

 

Церпіць і бурліць, спявае,

Любіць, плача і кахае,

То грукоча, то звініць,

Кожнай жылачкай трымціць.

Так лісточкі на асінцы,

Сны жучок сніць на травінцы,

Усё ў адным імкненні  — жыць!

 

Чыстым срэбрам бліскавіц

І празрыстасцю крыніц,

У зямной тут пілігрымцы

Па дзянёчку, па хвілінцы,

Па глыточку, па расінцы

Наша ўецца шчасця ніць.

Толькі ўмець бы дар цаніць!

 

 

Аксана Мітрошчанкава

 

*  *  *

Ангел-хранитель ко мне прилетел,

Ангел-хранитель совсем поседел.

Тайну открою: ему 45.

Ангел-хранитель пришел умирать…

Если не знаете:  ангелы вечны,

Но умирают они бесконечно…

И потихоньку взлетая все выше,

Ангелы плачут дождями по крышам,

Оберегают поля и сады.

Ангелом стать может каждый,

И ты.

 

Руку я ангелу вслед протянула –

Что-то в душе моей больно кольнуло.

Дня не прошло, и на небе вдвоем

Ангелы слезы пускали ручьем.

 

Мой милый друг!

Перед тем, как дать руку,

Помни: не только печаль нужна другу.

Да, ее можно порой разделить.

Но перестань ее боготворить.

 

 

 

 

Валянціна Гіруць-Русакевіч

 

*   *   *

Не дай жа, Божухна, прашу, не дай

Сябе узносіць, іншых прыніжаць.

Калі магу штось  — Твой то Боскі дар,

А мне яго сумець бы захаваць.

 

То не мая заслуга, а Твая,

Што зорка Творчасці і мне гарыць.

Хіба ж магу, мой Уладару, я

Сабе прысвоіць усе Твае дары?

 

Дазволь дзяліцца толькі імі мне,

У дабры, пакоры іншым несучы.

У душу не дапускаць гардыню, гнеў,

І словам не калечыць, а лячыць.

 

 

ЧЫСЦІНЯ  ДУШЫ

 

Жыццё стамляе цела – не душу.

Калі яна была акрыленай і чыстай,

Такой застанецца і пад вясновы шум,

І ў лета квецені, і ў восені маністах,

І ў зімы марозы-халады…

І як жыццё ў целе ўжо растае,

Душа крылата-чыстая заўжды

У нябёсы лёгка-вольна ўзлятае.

Каб несці і адтуль сваё святло,

За душы іншых просячы ў Бога,

Каб з добрых думак,

добрых спраў і слоў

Іх ткалася жыццёвая дарога.

Я ведаю, з  вышыняў тых і вы,

Найблізкія, найдарагія людзі,

Спрыяеце, каб лёс які б не быў, –

Не складваць крыл,

не даць душу забрудзіць.

І я Усявышняга малю-прашу,

З падзякаю за ўсё, што маю, мела,

Каб захаваць у чысціні душу –

Цяпер, калі раней так не ўмела…

 

 

 

Міхась Курыла

 

*   *   *

Хочу молчать – молчать я не могу,

Скажу для женщин, обделенных счастьем:

Простите нам, мужчинам, безучастье…

Пред вами, дорогие, мы в долгу!

И этот долг с годами – он длинней,

И все короче к Господу дорога…

Прошу для вас я нежности у Бога,

Прошу для вас… А думаю – о Ней:

О той, единственной, которой всем обязан,

Что взял от жизни и чего не смел…

Я только с Нею – и умен, и смел, –

Я только с Нею узами повязан,

Блаженство и Любовь познать сумел!..

 

*   *   *

Как легко, как радостно нам вместе!

Словно позабыта наледь лет.

И уже на новый вот сонет

Накопилось слов на голом месте,

Хоть кому-то и сонет, как бред…

Ты черкни мне пару строк на память,

Помаши платком издалека…

На прощанье – вот моя рука…

И осталось точку лишь поставить…

Но она не ставится пока.

 

 

Аляксандр Грынкін

 

        ОСНОВА

Беларусь! Края родные,

Дорогая сторона!

Тут живут друзья земные:

Пахарь, плуг да борона.

 

Рассветает зорька рано,

Травы в росах, тишина.

За работу взялись рьяно

Пахарь, плуг да борона.

 

Пепел, щели да воронки –

По полям  прошлась война.

Не стояли вы в сторонке,

Пахарь, плуг да борона.

 

На столе, на главном месте,

И почетна,  и скромна –

Булка, что растили вместе

Пахарь, плуг да борона.

 

Продвигаясь к магазину,

Знай, есть истина одна:

Все несут в твою корзину

Пахарь, плуг да борона.

 

Напоследок мысль и слово:

Сильной будет та страна,

Где крепка первооснова –

Пахарь, плуг да борона.

 Добавить комментарий